logo elf
logo PK
Nie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)

Lista kursów:

Kursów razem: 791

 • Wydział Architektury
 • Studia Stacjonarne I stopnia
 • Kierunek Architektura i Urbanistyka
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Kierunek Architektura Krajobrazu
 • Semestr I
 • Studia Niestacjonarne I stopnia
 • Kierunek Architektura Krajobrazu
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Kierunek Architekrura i Urbanistyka
 • Semestr I
 • Semestr II
 • jednolite studia magisterskie
 • Studia Stacjonarne
 • Kierunek Architektura i Urbanistyka
 • Semestr VIII
 • Studia Niestacjonarne
 • Kierunek Architektura i Urbanistyka
 • Semestr VIII
 • Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
 • Studia Stacjonarne I stopnia
 • Kierunek Fizyka
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Kierunek Informatyka
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Semestr IX
 • Kierunek Matematyka
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr VI
 • Semestr V
 • Semestr IV
 • Studia Stacjonarne II stopnia
 • Kierunek Informatyka
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Kierunek Fizyka
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Kierunek Matematyka
 • Semestr I
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Studia Niestacjonarne I stopnia
 • Kierunek Informatyka
 • Semestr I
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Studia Niestacjonarne II stopnia
 • Kierunek Matematyka
 • semestr V
 • Informatyka stosowana
 • Semestr II
 • Teleinformatyka
 • Semestr II
 • Jednolite Studia Magisterskie
 • Semestr VII
 • Kierunek Informatyka
 • Semestr VII
 • Semestr VIII
 • Semestr IX
 • Kierunek Matematyka
 • Smestr VIII
 • Koło Naukowe Studentów Matematyki
 • Inne
 • Semestr I
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (Electrical Engineering and Computing)
 • Studia Stacjonarne I stopnia
 • Kierunek Informatyka
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Kierunek Elektrotechnika
 • semestr II
 • Semestr I
 • Kierunek Energetyka
 • semestr I
 • semestr II
 • Studia Niestacjonarne I stopnia
 • Jednolite Studia Magisterskie
 • Studia Podyplomowe: „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ELEKTRYCZNE W TRANSPORCIE”
 • Studia I stopnia (stacj i niest. np. MATLAB)
 • old -stare WIEiK
 • Wydział Inżynierii Lądowej
 • Studia Stacjonarne I stopnia
 • Kierunek Budownictwo
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Kierunek Transport
 • semestr I
 • Semestr II
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Studia Stacjonarne II stopnia
 • Kierunek Budownictwo
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Transport
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Studia Niestacjonarne I stopnia
 • Kierunek Budownictwo
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr IV
 • Semestr VII
 • Semestr III
 • Kierunek Transport
 • Semestr II
 • Semestr IV
 • Semestr VII
 • semestr VIII
 • Jednolite Studia Magisterskie
 • Kierunek Budownictwo - TKI
 • Semestr VIII
 • Kierunek Budownictwo - KBI
 • Semestr VIII
 • Kierunek Budownictwo - DUA
 • Semestr IX
 • Kierunek Budownictwo - DK
 • Semestr IX
 • Studia Niestacjonarne II stopnia
 • Kierunek Budownictwo
 • Semestr II
 • Semestr IV
 • Semestr III
 • Semestr I
 • Wydział Inżynierii Środowiska
 • Studia Stacjonarne I stopnia
 • Kierunek Budownictwo
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Semestr IV
 • Kierunek Inżynieria Środowiska
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Kierunek Ochrona Środowiska
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Kierunek Gospodarka Przestrzenna
 • Semestr I
 • Studia Stacjonarne II stopnia
 • Kierunek Budownictwo
 • Semestr IX
 • Semestr II
 • Kierunek Inżynieria Środowiska
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Studia Niestacjonarne I stopnia
 • Kierunek Inżynieria Środowiska
 • Semestr II
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Semestr III
 • semestr VIII
 • Kierunek Ochrona Środowiska
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VII
 • Kierunek Budownictwo
 • Semestr I
 • Semestr III
 • Semestr VII
 • Studia Niestacjonarne II stopnia
 • Kierunek Inżynieria Środowiska
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Jednolite Studia Magisterskie
 • Studia Podyplomowe
 • Semestr I
 • e-Prodziekanat
 • Inne
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Studia Stacjonarne I stopnia
 • Kursy wspólne dla wszystkich lub wybranych kierunków
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Kierunek Technologia Chemiczna
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Kierunek Biotechnologia
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Kierunek Nanotechnologie i Nanomateriały
 • Semestr I
 • Do usunięcia
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Kierunek Chemia Budowlana
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Kursy realizowane dla studentów innych Wydziałów
 • Semestr I
 • Studia Stacjonarne II stopnia
 • Kierunek Technologia Chemiczna
 • Semestr I (studia policencjackie)
 • Semestr I (studia poinżynierskie)
 • Semestr II (studia policencjackie)
 • Semestr II (studia poinżynierskie)
 • Semestr III (studia policencjackie)
 • Semestr III (studia poinżynierskie)
 • Semestr IV (studia policencjackie)
 • Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Kierunek Biotechnologia
 • Kierunek Nanotechnologie i Nanomateriały
 • Jednolite Studia Magisterskie
 • Kierunek Technologia Chemiczna
 • Semestr VI
 • Studia Niestacjonarne I stopnia
 • Kierunek Technologia Chemiczna
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Wydział Mechaniczny
 • Studia Stacjonarne I stopnia
 • Kierunek Automatyka i Robotyka
 • semestr I
 • semestr II
 • Kierunek Inżynieria Biomedyczna
 • Semestr I
 • Kierunek Transport
 • semestr II
 • Semestr IV
 • Semestr I
 • Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
 • Semestr V
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Kierunek Energetyka
 • Semestr IV
 • Kierunek Informatyka
 • Semestr II
 • Semestr I
 • Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Semestr V
 • Studia Stacjonarne II stopnia
 • Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Semestr II
 • Kierunek Energetyka
 • Semestr I
 • Studia Niestacjonarne I stopnia
 • Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Kierunek Transport
 • Semestr IV
 • Studia Niestacjonarne II stopnia
 • Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Semestr II
 • Kierunek Energetyka
 • Semestr II
 • Studies in English - Studia w języku angielskim
 • Faculty of Civil Engineering
 • First Cycle
 • Civil Engineering
 • Semester II
 • Faculty of Architecture
 • First Cycle
 • Second Cycle
 • Centrum Pedagogiki i Psychologii
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Studia stacjonarne I stopnia
 • Matematyka
 • Semestr V
 • Studia niestacjonarne I stopnia
 • International Affairs - Współpraca Międzynarodowa
 • Kursy dla Polonii
 • Polish language courses
 • Biblioteka PK
 • Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
 • Studia podyplomowe
 • Studia podyplomowe dofinanowane z EFS
 • Kursy i szkolenia
 • Kursy i szkolenia dofinansowane z EFS
 • Inne
 • Szkoleniowe
 • Edycja I
 • Edycja II
 • Edycja III
 • Studium Języków Obcych
 • Kursy dla szkół
 • Szkolenia z platformy Moodle dla studentów PK
 • Archiwum kursów 2009/10
 • Wydział Architektury
 • Wydział Fizyki, Matematyki i Infortmatyki
 • Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Wydział Inżynierii Lądowej
 • Wydział Inżynierii Środowiska
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Wydział Mechaniczny
 • Centrum Pedagogiki i Psychologii
 • International Affairs - Współpraca Międzynarodowa
 • Biblioteka PK
 • Inne
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Archiwum kursów 2010/11
 • Biblioteka PK
 • Wydział Inżynierii Środowiska
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Wydział Inżynierii Lądowej
 • Archiwum kursów 2011/12
 • Biblioteka PK
 • Wydział Inżynierii Środowiska
 • Wydział Inżynierii Lądowej
 • Wydział Mechaniczny
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
 • Archiwum kursów 2012/13
 • Wydział Architektury
 • Wydział Inżyrnieri Elektrycznej i Komputerowej
 • Pomiń Kalendarz

  Kalendarz

  Pn. Wt. Śr. Cz. Pi. So. Ni.
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30   
  Pomiń Zalogowani użytkownicy

  Zalogowani użytkownicy

  (Ostatnie 15 minut)
  Żaden