logo elf
logo PK
Nie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)

Lista kursów:

Kursów razem: 791

 • Wydział Architektury
 • Studia Stacjonarne I stopnia
 • Kierunek Architektura i Urbanistyka
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Kierunek Architektura Krajobrazu
 • Semestr I
 • Studia Niestacjonarne I stopnia
 • Kierunek Architektura Krajobrazu
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Kierunek Architekrura i Urbanistyka
 • Semestr I
 • Semestr II
 • jednolite studia magisterskie
 • Studia Stacjonarne
 • Kierunek Architektura i Urbanistyka
 • Semestr VIII
 • Studia Niestacjonarne
 • Kierunek Architektura i Urbanistyka
 • Semestr VIII
 • Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
 • Studia Stacjonarne I stopnia
 • Kierunek Fizyka
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Kierunek Informatyka
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Semestr IX
 • Kierunek Matematyka
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr VI
 • Semestr V
 • Semestr IV
 • Studia Stacjonarne II stopnia
 • Kierunek Informatyka
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Kierunek Fizyka
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Kierunek Matematyka
 • Semestr I
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Studia Niestacjonarne I stopnia
 • Kierunek Informatyka
 • Semestr I
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Studia Niestacjonarne II stopnia
 • Kierunek Matematyka
 • semestr V
 • Informatyka stosowana
 • Semestr II
 • Teleinformatyka
 • Semestr II
 • Jednolite Studia Magisterskie
 • Semestr VII
 • Kierunek Informatyka
 • Semestr VII
 • Semestr VIII
 • Semestr IX
 • Kierunek Matematyka
 • Smestr VIII
 • Koło Naukowe Studentów Matematyki
 • Inne
 • Semestr I
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (Electrical Engineering and Computing)
 • Studia Stacjonarne I stopnia
 • Kierunek Informatyka
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Kierunek Elektrotechnika
 • semestr II
 • Semestr I
 • Kierunek Energetyka
 • semestr I
 • semestr II
 • Studia Niestacjonarne I stopnia
 • Jednolite Studia Magisterskie
 • Studia Podyplomowe: „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ELEKTRYCZNE W TRANSPORCIE”
 • Studia I stopnia (stacj i niest. np. MATLAB)
 • old -stare WIEiK
 • Wydział Inżynierii Lądowej
 • Studia Stacjonarne I stopnia
 • Kierunek Budownictwo
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Kierunek Transport
 • semestr I
 • Semestr II
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Studia Stacjonarne II stopnia
 • Kierunek Budownictwo
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Transport
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Studia Niestacjonarne I stopnia
 • Kierunek Budownictwo
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr IV
 • Semestr VII
 • Semestr III
 • Kierunek Transport
 • Semestr II
 • Semestr IV
 • Semestr VII
 • semestr VIII
 • Jednolite Studia Magisterskie
 • Kierunek Budownictwo - TKI
 • Semestr VIII
 • Kierunek Budownictwo - KBI
 • Semestr VIII
 • Kierunek Budownictwo - DUA
 • Semestr IX
 • Kierunek Budownictwo - DK
 • Semestr IX
 • Studia Niestacjonarne II stopnia
 • Kierunek Budownictwo
 • Semestr II
 • Semestr IV
 • Semestr III
 • Semestr I
 • Wydział Inżynierii Środowiska
 • Studia Stacjonarne I stopnia
 • Kierunek Budownictwo
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Semestr IV
 • Kierunek Inżynieria Środowiska
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Kierunek Ochrona Środowiska
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Kierunek Gospodarka Przestrzenna
 • Semestr I
 • Studia Stacjonarne II stopnia
 • Kierunek Budownictwo
 • Semestr IX
 • Semestr II
 • Kierunek Inżynieria Środowiska
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Studia Niestacjonarne I stopnia
 • Kierunek Inżynieria Środowiska
 • Semestr II
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Semestr III
 • semestr VIII
 • Kierunek Ochrona Środowiska
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VII
 • Kierunek Budownictwo
 • Semestr I
 • Semestr III
 • Semestr VII
 • Studia Niestacjonarne II stopnia
 • Kierunek Inżynieria Środowiska
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Jednolite Studia Magisterskie
 • Studia Podyplomowe
 • Semestr I
 • e-Prodziekanat
 • Inne
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Studia Stacjonarne I stopnia
 • Kursy wspólne dla wszystkich lub wybranych kierunków
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Kierunek Technologia Chemiczna
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Kierunek Biotechnologia
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Kierunek Nanotechnologie i Nanomateriały
 • Semestr I
 • Do usunięcia
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Kierunek Chemia Budowlana
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Kursy realizowane dla studentów innych Wydziałów
 • Semestr I
 • Studia Stacjonarne II stopnia
 • Kierunek Technologia Chemiczna
 • Semestr I (studia policencjackie)
 • Semestr I (studia poinżynierskie)
 • Semestr II (studia policencjackie)
 • Semestr II (studia poinżynierskie)
 • Semestr III (studia policencjackie)
 • Semestr III (studia poinżynierskie)
 • Semestr IV (studia policencjackie)
 • Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Kierunek Biotechnologia
 • Kierunek Nanotechnologie i Nanomateriały
 • Jednolite Studia Magisterskie
 • Kierunek Technologia Chemiczna
 • Semestr VI
 • Studia Niestacjonarne I stopnia
 • Kierunek Technologia Chemiczna
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Semestr III
 • Semestr IV
 • Semestr V
 • Semestr VI
 • Semestr VII
 • Wydział Mechaniczny
 • Studia Stacjonarne I stopnia
 • Kierunek Automatyka i Robotyka
 • semestr I
 • semestr II
 • Kierunek Inżynieria Biomedyczna
 • Semestr I
 • Kierunek Transport
 • semestr II
 • Semestr IV
 • Semestr I
 • Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
 • Semestr V
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Kierunek Energetyka
 • Semestr IV
 • Kierunek Informatyka
 • Semestr II
 • Semestr I
 • Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Semestr V
 • Studia Stacjonarne II stopnia
 • Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Semestr II
 • Kierunek Energetyka
 • Semestr I
 • Studia Niestacjonarne I stopnia
 • Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa
 • Semestr I
 • Semestr II
 • Kierunek Transport
 • Semestr IV
 • Studia Niestacjonarne II stopnia
 • Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Semestr II
 • Kierunek Energetyka
 • Semestr II
 • Studies in English - Studia w języku angielskim
 • Faculty of Civil Engineering
 • First Cycle
 • Civil Engineering
 • Semester II
 • Faculty of Architecture
 • First Cycle
 • Second Cycle
 • Centrum Pedagogiki i Psychologii
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Studia stacjonarne I stopnia
 • Matematyka
 • Semestr V
 • Studia niestacjonarne I stopnia
 • International Affairs - Współpraca Międzynarodowa
 • Kursy dla Polonii
 • Polish language courses
 • Biblioteka PK
 • Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
 • Studia podyplomowe
 • Studia podyplomowe dofinanowane z EFS
 • Kursy i szkolenia
 • Kursy i szkolenia dofinansowane z EFS
 • Inne
 • Szkoleniowe
 • Edycja I
 • Edycja II
 • Edycja III
 • Studium Języków Obcych
 • Kursy dla szkół
 • Szkolenia z platformy Moodle dla studentów PK
 • Archiwum kursów 2009/10
 • Wydział Architektury
 • Wydział Fizyki, Matematyki i Infortmatyki
 • Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Wydział Inżynierii Lądowej
 • Wydział Inżynierii Środowiska
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Wydział Mechaniczny
 • Centrum Pedagogiki i Psychologii
 • International Affairs - Współpraca Międzynarodowa
 • Biblioteka PK
 • Inne
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Archiwum kursów 2010/11
 • Biblioteka PK
 • Wydział Inżynierii Środowiska
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Wydział Inżynierii Lądowej
 • Archiwum kursów 2011/12
 • Biblioteka PK
 • Wydział Inżynierii Środowiska
 • Wydział Inżynierii Lądowej
 • Wydział Mechaniczny
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
 • Archiwum kursów 2012/13
 • Wydział Architektury
 • Wydział Inżyrnieri Elektrycznej i Komputerowej
 • Pomiń Kalendarz

  Kalendarz

  Pn. Wt. Śr. Cz. Pi. So. Ni.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 Dziś czwartek, 11 sierpień 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31     
  Pomiń Zalogowani użytkownicy

  Zalogowani użytkownicy

  (Ostatnie 15 minut)
  Żaden